DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁAWIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sławie:

mgr Małgorzata Krzyśków

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Sławie, oddziały klas IV-VIII:

mgr Anna Wyciszkiewcz

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Sławie, oddziały klas I-III:

mgr Monika Stawska-Hatka