PREZYDIUM

SKŁAD RADY RODZICÓW 2023/2024

Rada Rodziców wybrała ze swojego grona Prezydium w składzie:

p. Marzena Mazur - Przewodniczący

p. Monika Maciejewska - Zastępca Przewodniczącego

p. Katarzyna Kuchta  - Skarbnik

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców można dokonywać bezpośrednio na rachunek Rady Rodziców.
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Sławie:
Santander Bank Polska S.A.
numer konta: 03 1090 1290 0000 0001 4768 8256.