PREZYDIUM

SKŁAD RADY RODZICÓW 2020/2021

Rada Rodziców wybrała ze swojego grona Prezydium w składzie:

p. Magdalena Zagozda - Przewodniczący

p. Monika Maciejewska - Zastępca Przewodniczącego

p. Katarzyna Król - Sekretarz

p. Maria Błaszak - Mazur - Skarbnik

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców można dokonywać bezpośrednio na rachunek Rady Rodziców.
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Sławie:
Santander Bank Polska S.A.
numer konta: 03 1090 1290 0000 0001 4768 8256.