REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

"Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze...
niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym."

Józef Piłsudski

1. Organizatorzy - nauczyciele historii:
p. Roman Frankiewicz
p.Monika Matuszkiewicz
p. Artur Pacyga

2. Adresaci:

-chętni uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych, siódmych, ósmych


3.Forma konkursu:

Przygotowanie plakatu informującego o odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 r.

4. Technika: dowolna

5. Inne informacje :

Informacje na plakacie mają być przekazane w sposób atrakcyjny, wzbogacone o ilustracje, mapy, teksty źródłowe i inne.
Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
Pracę można wykonać indywidualnie lub maksymalnie w dwuosobowych zespołach.
Prace należy wykonać na brystolu i oddać nauczycielowi uczącemu historię w danej klasie.

6. Format pracy:
a) brystol A1 lub A2 - zespoły dwuosobowe
b) brystol A3 lub A2, A1 - jedna osoba

7. Kryteria oceny pracy:

-zgodność z tematem konkursu
-jakość wykonania
-oryginalność
-stopień trudności wykonania
-samodzielność

8. Terminarz:

-termin oddania prac: do 14 listopada 2023 r.
KONKURS
1
KONKURS
Previous Next Play Pause
1