04.08.2023

 

1. Uczniowie klas I-VIII otrzymają na początku września komplet darmowych podręczników i ćwiczeń.

2. Podręczniki do języka niemieckiego w klasie 5 i 6 (język dodatkowy) zapewnia szkoła. Ćwiczenia należy zakupić we własnym zakresie (tytuł ćwiczeń będzie podany przez nauczyciela uczącego w danej klasie we wrześniu na pierwszej lekcji).

3. Podręczniki do religii należy zakupić we własnym zakresie.

Zestawienie podręczników do religii na rok 2023/2024

Klasa Tytuł podręcznika Wydawnictwo
1 Poznaję Boży świat Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej Jedność
2 Odkrywam Królestwo Boże Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej Jedność
3 Poznaję Jezusa Zeszyt ćwiczeń dla klasy III szkoły podstawowej Jedność
4 Odkrywam życie z Jezusem Jedność
5 Szczęśliwi którzy szukają prawdy Jedność
6 Szczęśliwi którzy odkrywają piękno Jedność
7 Szczęśliwi którzy czynią dobro Jedność
8 Szczęśliwi którzy zdobywają świętość Jedność