31.07.2023

 

Osoby biorące udział w korowodzie

spotykają się w Szkole Podstawowej

przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego

w sobotę 5 sierpnia o godz. 14:15.

Pamiętajcie o nakryciach głowy, w których wystąpiliście podczas Dnia Dziecka.