05.01.2022

 

Konkurs Dzień Bezpiecznego Internetu
 
DBI obchodzić będziemy w bieżącym roku 8 lutego 2022 r. pod hasłem „Działajmy razem”. Nadchodząca edycja Dnia Bezpiecznego Internetu zachęcić ma wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska on-line. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.
 
Z tej okazji zapraszam naszych uczniów kl. IV – VIII do udziału w SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM  pt.: „Dzień Bezpiecznego Internetu 2022 - Działajmy razem!”
1. Konkurs polega na wykonaniu plakatu promującego hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”
2. Prace uczniowie wykonują indywidualnie i samodzielnie. Nie jest to praca zespołowa.
3. Prace powinny być: kolorowe, estetycznie wykonane, czytelne i przemawiające tematycznie do odbiorcy.
4. Plakat powinien być wykonany na brystolu w formacie A3 lub większym.
5. Technika wykonania plakatu: dowolna.
6. Prace będą oceniane w kategorii wiekowej klas IV – VI i VII –VIII 
7. Prace podpisane należy dostarczyć do pedagoga szkolnego do dnia 04.02.2022 r.
 
 
Organizator  konkursu : Różańska – Kulus Aleksandra