13.12.2021

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA „ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”

W grudniu w szkole podstawowej w kl. 1-3 został zorganizowany konkurs plastyczny, którego celem było:

- kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej

- podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji wysyłania kartek z okazji świąt Bożego Narodzenia

- wymiana doświadczeń plastycznych między uczestnikami

- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej

- poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

- rozwijanie wrażliwości na sztukę

- wytworzenie świątecznej atmosfery

- zachowanie tradycji wykonywania kartek bożonarodzeniowych

- kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci, wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia.

      Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów klas I-III, każdy uczestnik mógł zgłosić maksymalnie jedną pracę wykonaną dowolną techniką, w formacie A5 i A4. Termin składania prac konkursowych minął 6 grudnia.

       Komisja konkursowa zgromadzona 8 grudnia miała za zadanie wybrać zwycięskie kartki. Zadnie to było niezmiernie trudne, gdyż wszystkie prace były bardzo kreatywne, pomysłowo wykonane i niepowtarzalne w swoim rodzaju. Ostatecznie wyróżniono zwycięzców:

Zuzanna Walaszczyk kl. 2 c 
Igor Rohatyński kl. 1 c
Laura Maciejewska kl. 3 b
Wiktor Olczyk kl. 2 b
Anna Mak kl. 2 c

Gratulujemy !!!

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Uczestnicy otrzymają pochwały i oceny celujące, a zwycięzcy otrzymają dodatkowo drobne nagrody.


Organizatorzy:
Monika Stawska - Hatka
Sylwia Urbańska