Poznaliśmy patronów 2021 roku. 27 listopada 2020 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja i kard. Stefana Wyszyńskiego.

STANISŁAW LEM - 100. rocznica urodzin (ur. 12 lub 13 września 1921 r., zm. 27 marca 2006 r.) pisarz uznawany za najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie. Jego powieści i opowiadania, zaliczane do kanonu literatury światowej przetłumaczono na ponad czterdzieści języków i wydano – jak dotąd – w nakładzie 30 milionów egzemplarzy – można przeczytać w uchwale sejmowej.

CYPRIAN KAMIL NORWID - 200. rocznica urodzin (ur. 24 września 1821 r. zm., 23 maja 1883 r.) Był poetą, dramatopisarzem, prozaikiem i myślicielem, a także artystą sztuk pięknych. Twórczość Norwida, nierozumiana przez mu współczesnych, została odkryta na nowo dopiero w XX w. W twórczości swej Norwid odwoływał się do narodowej i ogólno-europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem. Na zawsze weszły do zbiorowej świadomości Norwidowe frazy, jak ta: „Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek”. Największą wartością, promieniującą ze wszystkich jego dzieł jest wolność – wolność jednostki i narodu, wolność w dziedzinie twórczości i wolność polityczna - brzmi treść uchwały sejmowej.

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI - 100. rocznica urodzin (ur. 22 stycznia 1921 r., zm. 4 sierpnia 1944 r.) poeta pokolenia Kolumbów, pokolenia, które - jak podkreślono w uchwale sejmowej - swoje życie poświęciło Ojczyźnie.

TADEUSZ RÓŻEWICZ - 100. rocznica urodzin (ur. 9 października 1921 r, zm. 24 kwietnia 2014 r.) poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta. W uzasadnieniu uchwały napisano: "Zmienił polską poezję, stworzył jej nową formę. Ambasador polszczyzny. Poeta przełomu, głęboko związany z losem pokolenia wojennego. Po przeżyciu ludobójstwa, okrucieństwa wojny, Holocaustu, stworzył nowy język poezji. Wnikliwy obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. Nieobojętny, pełen czułości dla świata i empatii dla szarego człowieka - bohatera. Poprzez nową poetycką formę precyzyjnie definiował kryzys współczesnego świata jak i rozdarcie współczesnego człowieka. Wybitny dramaturg."

Kard. STEFAN WYSZYŃSKI-Prymas Polski w latach 1948-1981. Uważany za jednego z największych Polaków XX w., zwany Prymasem Tysiąclecia. Mąż stanu, obrońca praw człowieka, narodu i Kościoła. Doktor prawa kanonicznego, kaznodzieja, publicysta. Internowany przez władze komunistyczne. Jest autorem takich publikacji jak: Bochen chleba, Godność kobiety, Zapiski więzienne.

KONSTYTUCJA 3 MAJA- Pierwsza w Europie i druga na świecie nowoczesna, spisana konstytucja. Uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 3 maja 1791 r. Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną. Formalnie zniosła liberum veto. Wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przez 123 lata rozbiorów przypominała o walce o niepodległość. W 1891 r. Jan Matejko namalował poświęcony jej obraz.

Patroni 2021 (PDF)