23 IV Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Według Wikipedii „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.

Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii (Hiszpania) – w 1926 roku wystąpił z nim wydawca, Vicente Clavel AndresW Hiszpanii Dzień Książki to od 1930 roku oficjalne święto, 23 kwietnia świętuje się w Katalonii bardzo uroczyście. To dzień jej patrona – Świętego Jerzego. Zgodnie z tradycją tego dnia wręczano kobietom czerwone róże – symbol krwi smoka, którego pokonał Święty Jerzy. Z czasem kobiety też zaczęły dawać podarunki i były to właśnie książki.

    23 kwietnia to nie tylko święto książek i czytelnictwa, ale też, jak sama nazwa wskazuje, dzień praw autorskichCo to jest prawo autorskie? Zgodnie z definicją słownikową to „przepisy prawne określające uprawnienia przysługujące autorowi dzieła artystycznego, literackiego lub naukowego”. 

UNESCO - organizacja, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię. 

Z okazji tego święta zachęcam Was do wzięcia udziału w konkursie plastyczno- literackim „Fantastyka to jest to...”, którego zasady już przesłałam. Termin nadsyłania prac do 7 maja 2021r. 

Polecam Wam prezentację przygotowaną przez redakcję „Biblioteki w szkole” pod tytułem „Warto czytać”.

E. Mazur