6 marca we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest Dzień Logopedy. Pomysłodawcą wydarzenia była w 2004 roku organizacja CPLOL zrzeszającą logopedów i terapeutów językowych z całej Europy. Święto ma na celu zachęcenie rodziców, by nie zwlekali z konsultacją u specjalisty, jeśli ich dziecko ma problem z mówieniem.

Logopedia jest nauką z pogranicza wielu dziedzin. Można wymienić kilkanaście dyscyplin, z których dorobku korzysta. Dziedziny pokrewne to psychologia, medycyna, pedagogika, lingwistyka czy foniatria. Logopedia czerpie również z bogactwa i osiągnięć psychologii rozwojowej, klinicznej, neuropsychologii czy psycholingwistyki. Najczęstszym obserwowanym zaburzeniem występującym u dzieci jest dyslalia.

Według klasyfikacji foniatrycznej do dyslalii zalicza się następujące wady wymowy:

 • sygmatyzm, czyli nieprawidłową realizację głosek dentalizowanych, takich jak:
  Ś, Ź, Ć, DŹ, S, Z, C, DZ, SZ, Ż, CZ, DŻ,
 • rotacyzm, czyli nieprawidłową realizację głoski R,
 • kappacyzm, czyli nieprawidłową realizację głoski K,
 • gammacyzm, czyli nieprawidłową realizację głoski G,
 • lambdacyzm, czyli nieprawidłową wymowę głoski L,
 • betacyzm, czyli nieprawidłową realizację głoski B,
 • mowę bezdźwięczną, czyli wymawianie głosek dźwięcznych jak ich bezdźwięczne odpowiedniki,
 • rynolalię, czyli nosowanie,
 • palatolalię, która wynika z wrodzonych wad anatomicznych i występuje w przypadku rozszczepu podniebienia;

       Ten dzień ma na celu zwrócenie uwagi rodziców niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, których rozwój, sposób komunikacji lub wymowa budzą niepokój i zachęcić do korzystania z konsultacji, porad, diagnozy i terapii logopedycznej.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej Polskiego Związku Logopedów: www.logopeda.org.pl