Drodzy Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice,

W dniach 17-19 marca tj. środa, czwartek i piątek odbędą się w naszej szkole próbne egzaminy ósmoklasisty przygotowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Egzaminy zostaną przeprowadzone w salach klasowych oraz auli szkolnej z podziałem na grupy oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Egzaminy rozpoczną się o godzinie 9:00, ale prosimy być 15 minut wcześniej. Każdy uczeń zobowiązany jest przynieść  czarny długopis  oraz linijkę na matematykę oraz zachować reżim epidemiczny, to jest mieć zakryte usta i nos, dezynfekcja dłoni przy wejściu do szkoły. Przypominamy, że uczniów na próbnym egzaminie obowiązuje strój galowy. Szczegółowy harmonogram z przydziałem sal lekcyjnych będzie zamieszczony na drzwiach wejściowych do szkoły.

Po zakończonym egzaminie uczeń opuszcza salę, w tym szkołę z zakrytymi ustami i nosem. Uczniowie dojeżdżający będą mieli zorganizowane dojazdy do domu zaraz po egzaminach.

Harmonogram egzaminów:
Środa:
Język polski 120 minut  - 9:00- 11:00 ( czas wydłużony do 12:00)

Czwartek:
Matematyka 100 minut - 9:00- 10:40 (czas wydłużony do 11:30)

Piątek:
Języki obce 90 minut- 9:00- 10:30 (czas wydłużony do 11:15)

Życzymy powodzenia, Dyrekcja Szkoły