Zapraszamy wszystkich uczniów kl. I–III do udziału w wielkanocnym konkursie pt. „Kolorowe pisanki”.

Tematem konkursu jest wielkanocna tradycja dekorowania jajek. Pisanki mogą mieć postać wydmuszki, jajka ze styropianu bądź plastiku, nie może to być forma płaska. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Pisanki można przekazać do p. Sylwii Urbańskiej lub p. Moniki Stawskiej - Hatki. Termin składania prac do 26 marca.

Cele konkursu:

  • propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
  • pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych,
  • kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów,
  • promowanie twórczości dziecięcej.

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu w dniu 29 marca. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone. Prace prezentowane będą na wystawie.

Serdecznie zapraszamy.