15.03.2023

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie serdecznie zaprasza na Dzień Drzwi Otwartych 31.03.2023 od 9:00 - 14:00.

Szkoła oferuje możliwość kształcenia na wielu kierunkach: naukę w liceum ogólnokształcącym, technikum usług fryzjerskich, technikum reklamy, technikum organizacji turystyki i technikum fotografii i multimediów. Poza tym istnieje możliwość nauki w Branżowej Szkole I stopnia. Szkoła przystosowana jest do kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów niepełnosprawnych.

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę. Stawia na nowoczesność i ciągłe doposażanie pracowni zawodowych w najnowszy sprzęt, modernizowanie sal lekcyjnych i udział w interesujących projektach unijnych.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - ulotka informacyjna (PDF)

Linki umożliwiające bliższe poznanie szkoły:
https://zszoi.com.pl - STRONA SZKOŁY
https://pl-pl.facebook.com/ZSTIOwDGL/ - FANPAGE SZKOŁY
https://www.instagram.com/zstio_glogow/?hl=pl - INSTAGRAM SZKOŁY
https://www.tiktok.com/@zstio - TIK TOK SZKOŁY