Projekt edukacyjny: Czytam z klasą, czyli "Lekturki spod chmurki".

To nazwa międzynarodowego projektu, w którym bierze udział klasa 2a. Tegoroczna edycja czytelniczego projektu wzbogacona została o zadania poszerzające wiedzę ekologiczną. Każda część projektu oscyluje wokół wybranej książki oraz działań proekologicznych. Klasa 2 a ukończyła moduł pierwszy. Uczniowie wysłuchali / przeczytali i omówili treść lektury pt. "Kapelusz Pani Wrony" Danuty Perlak. Z ogromnym zaangażowaniem wykonywali wszystkie działania dotyczące treści książki, m.in. utworzyli drzewo czytelnicze, uzupełniali Lekturniki, tworzyli kreatywne prace plastyczne, plakaty promujące czytelnictwo, oglądali różnorodne filmiki edukacyjne poszerzające wiedzę o drzewach.