11.05.2022

UWAGA, UWAGA!
OGŁASZAMY KONKURS NA LOGO NASZEJ SZKOŁY

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrekcja i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Franciszka Niewidziajły w Sławie.
Koordynator konkursu : Monika Stawska- Hatka

2. Cel i przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej im. Franciszka Niewidziajły w Sławie.
Logo wykorzystywane będzie przez Szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie

* Konkurs trwa od 09.05.2022r do 29.05.2022r
* W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
* Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
* Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
* Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
* Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej w Sławie.
* Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

4. Forma prezentacji pracy konkursowej

* Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki.
* Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
* Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:
- być czytelne i łatwe do zapamiętania,
- być łatwo identyfikowane dla naszej szkoły,
- wzbudzać pozytywne emocje,
- logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

5. Miejsce i termin składania prac konkursowych

* Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy składać do dnia 29.05.2022r
* nauczyciel odpowiedzialny za odbiór prac- Monika Stawska-Hatka.
Prace można oddawać osobiście lub w przypadku projektu komputerowego przesłać na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
* Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
* Organizator nie zwraca prac.

6. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

* zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

* oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

* czytelność i funkcjonalność projektu,

* estetyka wykonania projektu.

7. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły.

W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
* Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.
* Planowana data ogłoszenia wyników 06. 06.2022r
* Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.
* Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace.

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!