25.03.2022

 
 
Przez najbliższej dwa tygodnie, od 28.03.2022 do 10.04.2022 w naszej szkole chętne klasy IV - VIII będą brały udział w konkursie prozdrowotnym "Krok za krokiem".
 
Do konkursu zgłosiły się prawie wszystkie klasy: 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d, 7a, 7b, 7c, 7d 7e, 7f, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e oraz 8f.
 
Zadaniem każdej klasy jest wykonanie jak największej ilości kroków w ciągu dwóch tygodni oraz udokumentowanie tego za pomocą aplikacji mobilnej. Wyniki z każdego dnia uczniowie będą przekazywać wychowawcom, a ostateczna suma kroków będzie dzielona na ilość uczniów w danej klasie. Konkurs wygra klasa, która uzyska najlepszy wynik – wykona najwięcej kroków do dnia 10.04.2022r. 
 
Wygrana klasa zostanie nagrodzona wyjazdem na biwak do Pałacyku Myśliwskiego w Tarnowie Jeziernym lub do kina na seans filmowy. Nagrodzone zostaną również 3 osoby z największą ilością kroków, które otrzymają oceną celującą z przedmiotu wychowanie fizyczne, pozytywną uwagę (waga 15 pkt) i nagrodę rzeczową.
 
W przypadku przekazania fałszywych wyników, dana klasa zostanie zdyskwalifikowana z udziału w konkursie.
 
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w pokonywaniu każdego kroku!