07.12.2021

 

Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji akcji charytatywnej Góra Grosza
organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom.

" ... Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać."

Zeszłoroczna edycja zakończyła się zebraniem funduszy w łącznej kwocie 438,91 zł.

Prosimy o zaangażowanie również w tym roku- czas zbiórki w naszej szkole przewidziany do końca lutego.
Zbieramy wszystkie monety polskie - nie tylko grosiki :)

XXII edycja Góry Grosza (PDF)