24.09.2021

 

     W tym roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas 1c, 2b, 2c, 3c biorą udział w innowacji pedagogicznej pt. „Z EKOLOGIĄ NA TY”. Projekt będzie realizowany w szkole od 20 września do 13 maja 2022r. Koordynatorem ogólnopolskiego projektu jest pani Sylwia Urbańska.

Projekt został objęty honorowym patronatem przez m.in. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Projekt jest oparty o szósty kierunek polityki oświatowej. Celem projektu jest:
- doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego
- doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych
- kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.

Uczestnicy projektu muszą zrealizować poszczególne zadania z pięciu modułów:
1. „JESTEM EKO”
2. „PRZYRODA WOKÓŁ NAS”
3. „RADY NA ODPADY”
4. „EKO ZDROWIE”
5. „EKO INSPIRACJE”

Uczniowie rozpoczęli już przygodę z projektem i wykonali pierwsze zadania:
1. Stworzyli „Kodeks małego ekologa”.
2. Wykonali pracę, pt. „Las w słoiku”.
3. Wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”.
4. Oglądali film edukacyjny „Segregacja odpadów” i wykonali pracę plastyczną, pt. „Segreguję śmieci”.
5. Wycieczka do lasu.

Zapraszamy do galerii zdjęć.
Urbańska Sylwia

uczniowie gotowi do sprzątania okolicy
ekologia 1-3 01
uczniowie gotowi do sprzątania okolicy
uczniowie gotowi do sprzątania okolicy
ekologia 1-3 02
uczniowie gotowi do sprzątania okolicy
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
ekologia 1-3 03
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
ekologia 1-3 04
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
ekologia 1-3 05
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
ekologia 1-3 06
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
ekologia 1-3 07
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
ekologia 1-3 08
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
ekologia 1-3 09
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
ekologia 1-3 10
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
ekologia 1-3 11
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
ekologia 1-3 12
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
ekologia 1-3 13
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
ekologia 1-3 14
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
ekologia 1-3 15
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
ekologia 1-3 16
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
ekologia 1-3 17
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
ekologia 1-3 18
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
ekologia 1-3 19
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
ekologia 1-3 20
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
ekologia 1-3 21
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
ekologia 1-3 22
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
ekologia 1-3 23
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
ekologia 1-3 24
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
ekologia 1-3 25
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
ekologia 1-3 26
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
ekologia 1-3 27
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
ekologia 1-3 28
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
ekologia 1-3 29
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
ekologia 1-3 30
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
ekologia 1-3 31
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
ekologia 1-3 32
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
ekologia 1-3 33
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
ekologia 1-3 34
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
ekologia 1-3 35
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
ekologia 1-3 36
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
plakat projektu ekologicznego
ekologia 1-3 37
plakat projektu ekologicznego
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
ekologia 1-3 38
zajęcia przyrodniczo - edukacyjne
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
ekologia 1-3 39
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
ekologia 1-3 40
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
ekologia 1-3 41
uczniowie klas 1-3 podczas sprzątania świata
Previous Next Play Pause