05.07.2021.

W dniu 09 lipca 2021r., w piątek w sekretariacie szkoły będą wydawane

Certyfikaty z wynikami Egzaminu Ósmoklasisty.

Ze względu na odbiór certyfikatów sekretariat szkoły przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego będzie czynny wyjątkowo w tym dniu od godziny 7:30 do 14:30.