Jak co roku w naszej szkole organizowany jest konkurs ortograficzny, który ma na celu:

  • podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych,
  • wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych,
  • motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii.

     Głównym celem konkursu jest wyłonienie mistrza ortografii na szczeblu gminnym.
31 maja w świetlicy szkolnej do konkursu przystąpiło trzynaścioro uczniów głównie z klas trzecich, ale byli też śmiałkowie z klas drugich, którym nie straszna ortografia. Wśród uczestników szkolnego konkursu wytypowano trzech reprezentantów szkoły do miana „Gminnego mistrza ortografii”, byli to:

Matysiak Maja kl. III a
Sobstyl Lena kl. III d
Klecha Julia kl. III b

przyznano również wyróżnienia:

Mazur Natalia kl. III d
Kowalewicz Maria kl. III b
Zamróz Szymon kl. III a

     Choć naszym uczniom nie udało się zdobyć zaszczytnego tytułu mistrza ortografii i tak jesteśmy z nich dumni. Będziemy trzymać kciuki w następnym roku. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali oceny celujące, pochwały, a także dyplomy. Laureatom i osobom wyróżnionym zostały przyznane nagrody rzeczowe.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Ala Frankiewicz
Sylwia Urbańska