Świetlica szkolna

Świetlica szkolna stanowi integralną część systemu wychowania szkolnego, a opieka świetlicowa stanowi jedno z zadań statutowych. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach od 6.45 do 16.00.  Jej głównym celem jest zorganizowana opieka nad uczniami, zarówno przed, w trakcie, jak i po zajęciach edukacyjnych, tworząc jednocześnie optymalne warunki do nauki i pomocy, np. przez przygotowanie się do zajęć, czy odrabianie lekcji.

Świetlica zapewnienia opiekę uczniom, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

  • czas pracy rodziców,
  • organizację dojazdu do szkoły,
  • zwolnienie z lekcji  religii,
  • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne,    logopedyczne, nauka gry w szachy),
  • inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole np. zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.

Zajęcia odbywają się zgodnie z przygotowanym rocznym planem pracy świetlicy oraz z miesięczną tematyką zajęć wychowawczo- dydaktycznych opracowywanych przez wychowawcę świetlicy. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijamy zdolności do twórczego wysiłku zarówno intelektualnego jak i fizycznego.

Regulamin świetlicy (PDF)

 

Laura Maciejewska 2b
Propozycje pracy zdalnej - świetlica 1-3
Laura Maciejewska 2b
Laura Maciejewska 2b
Propozycje pracy zdalnej - świetlica 1-3
Laura Maciejewska 2b
Laura Maciejewska 2b
Propozycje pracy zdalnej - świetlica 1-3
Laura Maciejewska 2b
Previous Next Play Pause
1 2 3

 

uczniowie podczas zajęć świetlicowych
Z życia świetlicy
uczniowie podczas zajęć świetlicowych
uczniowie podczas zajęć świetlicowych
Z życia świetlicy
uczniowie podczas zajęć świetlicowych
uczniowie podczas zajęć świetlicowych
Z życia świetlicy
uczniowie podczas zajęć świetlicowych
uczniowie podczas zajęć świetlicowych
Z życia świetlicy
uczniowie podczas zajęć świetlicowych
uczniowie podczas zajęć świetlicowych
Z życia świetlicy
uczniowie podczas zajęć świetlicowych
prace wykonane na zajęciach świetlicowych
Z życia świetlicy
prace wykonane na zajęciach świetlicowych
uczniowie podczas zajęć świetlicowych
Z życia świetlicy
uczniowie podczas zajęć świetlicowych
uczniowie podczas zajęć świetlicowych
Z życia świetlicy
uczniowie podczas zajęć świetlicowych
uczniowie podczas zajęć świetlicowych
Z życia świetlicy
uczniowie podczas zajęć świetlicowych
uczniowie podczas zajęć świetlicowych
Z życia świetlicy
uczniowie podczas zajęć świetlicowych
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10